Filliste

Skift til: navigering, søgning

Denne specialside viser alle oplagte filer.

Filliste
 
Første side
Forrige side
Sidste side
Dato Navn Thumbnail Størrelse (Byte) Bruger Beskrivelse Versioner
31. maj 2010, 07:04 0 - Skabelon.doc (fil) 18 KB Ing.jur Skabelon til eksamensdispositioner. - Word-format 1
31. maj 2010, 07:05 0 - Skabelon.odt (fil) 12 KB Ing.jur Skabelon til eksamensdispositioner. OpenDocument format. (OpenOffice.org o.a.) 1
16. jun 2010, 09:40 10 - Aktivitetsoverdragelsesaftale.pdf (fil) 186 KB Ing.jur   1
23. dec 2009, 14:25 10 - Involvement of Employees.pdf (fil) 200 KB Ing.jur   1
3. feb 2010, 07:47 10 - Lejers tingsretlige beskyttelse.pdf (fil) 126 KB Ing.jur   1
15. dec 2008, 21:53 10 - Overdragelse af ophavsrettigheder i ansættelsesforhold.pdf (fil) 131 KB Ing.jur   2
10. jun 2010, 15:53 11 - Ejeraftaler.pdf (fil) 139 KB Ing.jur   1
3. feb 2010, 07:47 11 - Konkurs.pdf (fil) 145 KB Ing.jur   1
23. dec 2009, 14:25 11 - Mergers.pdf (fil) 133 KB Ing.jur   1
15. dec 2008, 21:51 11 - Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet.pdf (fil) 123 KB Ing.jur   2
23. dec 2009, 14:25 12 - Acquisitions and Takeovers.pdf (fil) 152 KB Ing.jur   1
3. feb 2010, 07:47 12 - Det lejedes benyttelse og succession.pdf (fil) 131 KB Ing.jur   1
17. jun 2010, 08:22 12 - Due Diligence, garantier, misligholdelsesbeføjelser og sikkerhedsstillelse.pdf (fil) 220 KB Ing.jur   1
11. dec 2008, 17:50 12 - Ophavsretslovens andre rettigheder.pdf (fil) 147 KB Ing.jur Spørgsmål 12: Ophavsretslovens andre rettigheder 1
17. jun 2010, 17:48 13 - Alternative overdragelsesmåder, fusion og spaltning.pdf (fil) 258 KB Ing.jur   1
23. dec 2009, 14:26 13 - Joint ventures - cross-border co-operation.pdf (fil) 102 KB Ing.jur   1
15. dec 2008, 21:52 13 - Ophavsretslovens databasebeskyttelse.pdf (fil) 115 KB Ing.jur   2
23. dec 2009, 14:26 14 - Annual Accounts.pdf (fil) 172 KB Ing.jur   1
11. dec 2008, 20:11 14 - Håndhævelse.pdf (fil) 124 KB Ing.jur Spørgsmål 14: Håndhævelse 1
15. jan 2010, 19:58 1 - Afgrænsning af erhvervslejeretten.pdf (fil) 148 KB Ing.jur   1
13. jun 2009, 13:03 1 - IS.pdf (fil) 148 KB Ing.jur   1
29. jan 2009, 18:24 1 - IT-ret - Edb-program - eksemplarfremstillingsretten.pdf (fil) 181 KB Ing.jur Disposition 1: Ophavsretlig beskyttelse af edb-program 1
11. dec 2008, 20:06 1 - Originalitetskravet.pdf (fil) 100 KB Ing.jur Spørgsmål 1: Redegør for originalitetskravet 1
10. jun 2010, 15:53 1 - Overdragelse af aktier vs aktivitet samt finansiering.pdf (fil) 175 KB Ing.jur   1
23. dec 2009, 14:19 1 - Raise of capital and financing.pdf (fil) 140 KB Ing.jur   1
15. dec 2008, 21:51 2 - Beskyttelsen af brugskunst og industrielt design.pdf (fil) 103 KB Ing.jur   2
9. maj 2009, 18:32 2 - Betinget skøde og handlens tilbagegang.pdf (fil) 141 KB Ing.jur   2
29. jan 2009, 18:25 2 - IT-ret - Edb-program - tilgængeliggørelse.pdf (fil) 113 KB Ing.jur   1
23. dec 2009, 14:22 2 - Incorporation theory vs real seat theory.pdf (fil) 121 KB Ing.jur   1
16. jun 2009, 08:15 2 - KS.pdf (fil) 147 KB Ing.jur   1
15. jan 2010, 19:58 2 - Lejeaftalens indgåelse.pdf (fil) 124 KB Ing.jur   1
13. jun 2010, 10:59 2 - Sælgers skattemæssige stilling.pdf (fil) 151 KB Ing.jur   1
15. dec 2008, 21:48 3 - Beskyttelsen mod variationsværker.pdf (fil) 109 KB Ing.jur   2
23. dec 2009, 14:22 3 - Freedom of establishment.pdf (fil) 131 KB Ing.jur   1
29. jan 2009, 18:25 3 - IT-ret - Medvirken til krænkelser på internettet.pdf (fil) 142 KB Ing.jur   1
26. sep 2009, 11:29 3 - Kapital-KS og Cevo.pdf (fil) 155 KB Ing.jur   1
13. jun 2010, 16:16 3 - Købers skattemæssige stilling.pdf (fil) 159 KB Ing.jur   1
15. jan 2010, 19:59 3 - Vedligeholdelse og mangler.pdf (fil) 139 KB Ing.jur   1
15. dec 2008, 21:52 4 - Beskyttelsen af EDB-programmer.pdf (fil) 108 KB Ing.jur   2
29. jan 2009, 18:25 4 - IT-ret - Databasebeskyttelse.pdf (fil) 127 KB Ing.jur   1
26. sep 2009, 11:30 4 - Indre selskaber.pdf (fil) 193 KB Ing.jur   1
8. jun 2010, 13:01 4 - Lønmodtageres retsstilling.pdf (fil) 200 KB Ing.jur   1
23. dec 2009, 14:23 4 - The Delaware effect.pdf (fil) 104 KB Ing.jur   1
15. jan 2010, 19:59 4 - Udlejers adgang til arbejder.pdf (fil) 120 KB Ing.jur   1
26. sep 2009, 11:30 5 - Aktie- og Anpartsselskaber.pdf (fil) 192 KB Ing.jur   1
8. jun 2010, 13:01 5 - Beskyttelse af goodwill – konkurrencebegrænsende aftaler.pdf (fil) 174 KB Ing.jur   1
23. dec 2009, 14:23 5 - EEIG.pdf (fil) 122 KB Ing.jur   1
29. jan 2009, 18:26 5 - Elektronisk aftaleindgåelse.pdf (fil) 170 KB Ing.jur   1
15. jan 2010, 19:59 5 - Opsigelse af lejeaftalen.pdf (fil) 132 KB Ing.jur   1
15. dec 2008, 21:53 5 - Retten til eget billede.pdf (fil) 117 KB Ing.jur   2
Første side
Forrige side
Sidste side