Forskel mellem versioner af "Gode noter"

Fra JuraWiki
Skift til: navigering, søgning
(Tilføjelse af spørgsmål for EU Company law og erhvervslejeret)
Linje 145: Linje 145:
 
*Skatteretten optræder ikke i form af selvstændige eksamensspørgsmål, men kan inddrages i eksaminationen under eksamensspørgsmålene ovenfor.<br>
 
*Skatteretten optræder ikke i form af selvstændige eksamensspørgsmål, men kan inddrages i eksaminationen under eksamensspørgsmålene ovenfor.<br>
  
<br>
+
=== EU Company Law<br> ===
 +
 
 +
#Ukendt
 +
#Ukendt
 +
#...
 +
#ca. 10 i alt
 +
 
 +
=== Erhvervslejeret ===
 +
 
 +
#Afgrænsning af erhvervslejeretten
 +
#Lejeaftalens indgåelse
 +
#Vedligeholdelse
 +
#Udlejers adgang til at foretage arbejder i og omkring det lejede herunder udlejers ret til forbedringsforhøjelse
 +
#Opsigelse af lejeaftalen
 +
#Ophævelse af lejeaftalen
 +
#Flytteopgør og tvister
 +
#Markedsleje
 +
#Tilbudspligt
 +
#Lejers tingsretlige beskyttelse
 +
#Konkurs
 +
#Det lejedes benyttelse og succession på lejerside

Versionen fra 19. nov 2009, 10:07

Sider med gode noter

 • JuraWiki.dk - Her på siden kan du finde noter og smågennemgange af mange forskellige emner til brug på studiet. Du kan selv være med til at gøre dem bedre eller tilføje de emner der kunne mangle.
 • StudJur.dk - Lidt forskelligt godt.
 • Mikko Hollmens noter - Lækre noter samt tjeklister til eksamen.
 • Uwe Manuel Rasmussens noter - Meget lækre overskuelige noter.


1. år

2. år

Strafferet

 • Straffelov_komm.pdf - Mini kommenteret straffelov. Overskrifter på bestemmerlserne + relevante understregninger for hurtigt overblik.

3. år

Formueretlig valgfag

Formueret


Bacheloropgave

Eksempler på bacheloropgaver


Overbygning

Civilproces

Skatteret

Ophavsret

Dispositioner til eksamensspørgsmål for efterår 2008:

! Dispositionerne er ikke nødvendig 100% korrekte, brug med omtanke. !

 1. Ophavsrettens krav om originalitet [ pdf ]
 2. Hvordan beskyttes brugskunst og industrielt design? [ pdf ]
 3. Hvad er et variationsværk? Er der en retlig beskyttelse mod variationsværker? [ pdf ]
 4. Den ophavsretlige beskyttelse af edb-programmer [ pdf ]
 5. Retten til eget billede [ pdf ]
 6. Den økonomiske del af eneretten [ pdf ]
 7. De ideelle rettigheder i henhold til ophavsretsloven [ pdf ]
 8. I hvilket omfang kan man "frit låne" fra ophavsretligt beskyttet materiale? Hvad indebærer de ophavsretlige konsumptionsregler? [ pdf ]
 9. Overdragelse af ophavsrettigheder: Overdragelsestyper og fortolkning af overdragelsesaftaler [ pdf ]
 10. Overdragelse af ophavsrettigheder i ansættelsesforhold – hvad gælder? [ pdf ]
 11. De ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet. [ pdf ]
 12. Ophavsretslovens andre rettigheder (ohl kap. 5) (Udøvende kunstnere, producentrettigheder mv.) [ pdf ]
 13. Databasebeskyttelsen i ophavsretsloven [ pdf ]
 14. Håndhævelsen (forbud, bevissikring, suspension) og sanktioneringen af ophavsrettigheder [ pdf ]

IT-ret

Dispositioner for eksamensspørgsmål efterår 2008 (Århus Universitet):

!NB! Der er småfejl i dispositionerne, vær opmærksom!

 1. Ophavsretlig beskyttelse af edb-programmer [ pdf‎ ]
  • Særligt med henblik på eksemplarfremstillingsretten
 2. Ophavsretlig beskyttelse af edb-programmer [ pdf ]
  • Særligt med henblik på tilgængeliggørelsesretten
 3. Medvirken til ophavsretlige krænkelser på internettet [ pdf ]
 4. Retsbeskyttelse af databaser og multimedia mv. [ pdf ]
 5. Elektronisk aftaleindgåelse [ pdf ]
  • Aftaleindgåelse ved hjælp af e-mail og EDI.
 6. Elektronisk handel [ pdf ]
  • Markedsføring. Identifikation.
  • Vedtagelse. Oplysningspligt før aftalens indgåelse.
 7. Elektronisk handel [ pdf ]
  • Aftaleindgåelsen. Ordrebekræftelse/oplysningspligt efter aftalens indgåelse.
  • Ugyldighed. Løfter afgivet ved en fejltagelse.
  • Fortrydelsesret.
 8. Elektronisk betaling [ pdf ]
 9. IT-leverandørens misligholdelse. Forsinkelse [ pdf ]
 10. IT-leverandørens misligholdelse. Mangler [ pdf ]

Køb af fast ejendom

Dispositioner til eksamen forår 2009:

 1. Handlens indgåelse [ pdf ]
 2. Betinget skøde og handlens tilbagegang [ pdf ]
 3. Misligholdelse fra købers side [ pdf ]
 4. Professionel medvirken [ pdf ]
 5. Fast ejendoms begreb [ pdf ]
 6. Mangler [ pdf ]
 7. Udelukkelse og bortfald af mangelsbeføjelser [ pdf ]
 8. Forsikring og erstatning [ pdf ]
 9. Springende regres [ pdf ]

Valg af selskabsform

 1. Interessentskaber [ pdf ]
 2. Kommanditselskaber [ pdf ]
 3. Kapitalkommanditselskabet og "Cevo-Invest"-dommen [ pdf ]
 4. Indre selskaber [ pdf ]
 5. Aktie- og anpartsselskaber [ pdf ]
 6. Partnerselskaber [ pdf ]
 7. Hæftelsen over for selskabets kreditorer og "den interne hæftelse" [ pdf ]
 8. Motiver for valg: Aftalefrihed, retssikkerhed, formelle procedurer, offentlighed, kapitalkrav og kapitaludtræk [ pdf ]
 9. Motiver for valg: Kapitalfremskaffelse, medarbejderdeltagelse, regnskab og revision, forholdet til tredjemand, adgangen til udtræden og de irrationelle motiver [ pdf ]
 • Skatteretten optræder ikke i form af selvstændige eksamensspørgsmål, men kan inddrages i eksaminationen under eksamensspørgsmålene ovenfor.

EU Company Law

 1. Ukendt
 2. Ukendt
 3. ...
 4. ca. 10 i alt

Erhvervslejeret

 1. Afgrænsning af erhvervslejeretten
 2. Lejeaftalens indgåelse
 3. Vedligeholdelse
 4. Udlejers adgang til at foretage arbejder i og omkring det lejede herunder udlejers ret til forbedringsforhøjelse
 5. Opsigelse af lejeaftalen
 6. Ophævelse af lejeaftalen
 7. Flytteopgør og tvister
 8. Markedsleje
 9. Tilbudspligt
 10. Lejers tingsretlige beskyttelse
 11. Konkurs
 12. Det lejedes benyttelse og succession på lejerside