Panteretsbegreber

Fra JuraWiki
Skift til: navigering, søgning


Spørgsmål

 • Hvad er forskellen på en kreditor og en aftaleerhverver?
 • Hvad er en panteret?
  • Hvad er håndpant?
  • Hvad er underpant?
  • Hvad vil det sige at frempantsætte?
 • Hvad er et eksigibelt dokument? (jeg har fået svar tilsendt af Hans Helge)
 • Hvad er et gældsbrev?
 • Hvad er et pantebrev?
 • Kan man eje et pantebrev?
 • Hvad er et ejerpantebrev?
  • Hvad vil "med personlig hæftelse" sige?
 • Hvad vil det sige at indtræde?
 • Hvad er subrogation?
 • Kan man indtræde og/eller subrogere i en panteret?
 • Hvad vil det sige at "pantet tiltrædes"?
 • Er en lagkage et dokument?
 • Er et skadesløsbrev overhovedet et gældsbrev?
 • Hvad er en ”overdragelse til sikkerhed”?
 • Hvad er en ”overdragelse til eje”?
 • Hvad er sikringsakterne?
 • Hvad er formålet med en sikringsakt?
 • Kan man have underpanteret i et pantebrev? Både skadesløsbreve, ordinære og ejerpantebreve?
 • Kan man sælge en ren sikkerhed?
 • Hvad regulerer TL § 40?
 • Skal et pantebrev tinglyses for at være tingligt beskyttet? Og ift. hvem kan man evt. opnå beskyttelse ved tinglysningen?
 • Hvordan arbejder GBL og TL f.eks. sammen(find blot på eksempler på, hvordan regelsættene supplerer hinanden)?