Individualforfølgning

Fra JuraWiki
Skift til: navigering, søgning

Indledende

Individualforfølgning
Den enkelte kreditor søger uden- og indenretligt at få sin fordring inddrevet.
Universalforfølgning
Alle kreditorer søger indenretligt og under ét at opnå fyldestgørelse af deres fordringer. F.eks. konkurs.

Individualforfølgning

Udenretlig inddrivelse

Tvungen modregning

 • Kreditor der har forfaldent krav mod skyldneren kan modregne såfremt
  • kravet er forfaldent
  • frigørelsestiden er kommet
  • de to fordringer er komputable.

Tvangssalg af håndpantsat genstand eller fordring

 • Håndpanthaver kan lade sit pant sælge ved tvangssalg, når det sikrede krav ikke indfries rettidigt, jf. RPL § 538a, stk. 1-2.
  • Pantsætter skal i anbefalet brev opfordres til med en uges varsel at opfylde kravet.
 • Håndpant i pengefordring
  • Panthaver kan inddrive fordringen efterhånden som den forfalder, jf. RPL § 538a, stk. 3.
  • Der kan ske modregning.

Foreløbige retsmidler

Arrest

Forbud

Udlæg

Umiddelbar fogedforretning

Brugeligt pant

Renter

Morarente
Kreditors ret til rente af en fordring, som hans skyldner ikke har betalt rettidigt.
Procesrente
Retten til procesrente er betinget af at der er indledt retsforfølgning mod skyldneren. F.eks. udlæg eller konkursbegæring.
Rentesatsen
Sædvanlig rente er Nationalbankens rente + 7% p.a., jf. rentelovens(RTL) § 5.

Der skal kun betales rente for tidsrummet efter forfaldsdagen, medmindre andet (kreditrente) er aftalt, jf. RTL § 2.

Der betales rente fra forfaldsdagen (denne medregnes ikke). Er der aftalt/fastsat løbedage, jf. GBL § 5, stk. 3, kan renter først kræves efter udløbet af løbedagene. Morarenter kan kræves efter udløbet af løbedagene, renten beregnes stadig fra forfaldsdagen.


Kilder

 • Formueretlige emner, 5. udg. kapitel 14.