Fysisk eller retlig lovliggørelse

Fra JuraWiki
Skift til: navigering, søgning

Når en borger ønsker at bebygge en grund, vil dette ofte kræve en forudgående tilladelse fra forvaltningsmyndigheden. Der kan være tale om dispensation fra byggelinjer, fredningsbestemmelser og lignende. Undertiden bliver de fornødne tilladelser og dispensationer ikke indhentet, eller de udstedes på et mangelfuldt grundlag der medfører deres ugyldighed. Er situationen imidlertid den at byggeriet allerede er afsluttet, har myndigheden pligt, efter plan og byggelov m.v., til at søge forholdet lovliggjort.


Kilde