Formueret 1 og 2 opgaver

Fra JuraWiki
Skift til: navigering, søgning

FR1 9900v – ”Murermester”

 • Konkurs - Omstødelse
  • Overdragelse / transport til eje eller sikkerhed.
  • KL § 70, stk. 1
   • Sikkerhed for gammel gæld
   • Sikringsakt for uden unødigt ophold.
  • KL § 67
   • Betaling med usædvanlig betalingsmiddel
  • KL § 74
   • Generalklausulen
  • KL § 75
   • Forholdsmæssigt omstødelse.

FR1 00s – ”Cykelhandler”

 • Hvad er omfattet af panteret i fast ejendom?
  • TL § 37
  • TL § 38
  • Tidspunktet ved ejerskifte.
 • Udlæg
  • Retten til at tvangauktion
  • Bortfald af udlæg. 1 år efter foretagelse, jf. RPL § 526, stk. 4.
  • Placering af udlæg i forhold til ejerpantebrev.
 • Kaution
  • Opsigelse af kaution.
  • Bristede forudsætninger.
  • Fortolkning af omfanget.

FR1 04aug – ”Gartneren”

 • Fordring – transport og udlæg
  • Prioritetsstilling – hvem vinder ret?
 • Planter / træer omfattet af panteret i fast ejendom ?
  • TL § 37 og § 38
 • Håndpant – er det værdien eller genstanden?
 • Konsignation
 • Transport af ejendomsret

FR2 0001v

 • Konkurs

FR2 0304v

 • Omstødelse
  • KL § 70.
  • Nettometoden.

FR1 04s – ”Salg af campingvogne”

 • Udlægs placering i forhold til ejerpantebrev
 • Konkurs
  • Omstødelse af udlæg – KL § 71.
 • Ejendomsforbehold
 • Kaution og pant
  • vurdering af hvad han hæfter med og for.

FR1 0405v

 • Aftaleindgåelse
  • Standardvilkår
 • Udlæg i løsøre
  • Fremstilling - bestillingskøb
  • Mulighed for udlevering – individuel bestemt genstand vinder ret ved aftaleindgåelse
 • Mangler
  • Misligholdelsesbeføjelser
   • Forholdsmæssigt afslag
   • Erstatning
 • Udlæg i fordring
  • Sikringsakten ved udlæg – udlæg er sikret ved foretagelsen (RPL § 526, stk. 4)
  • Efterfølgende transport med denunciation kan således ikke eksstinkvere.
  • Kan GBL § 31 fraviges
  • Legitimation i GBL § 29 finder anvendelse.
 • Panteret
  • TL § 37
  • Genstand grebet af panteretten.
  • Kan panteretten forhindre ophævelse af aftale om køb?

FR2 04s - ”Dansk Yacht Værft I/S”

FR2 04aug opg. 2

 • Personlig hæftelse / personlig gældsansvar i pantebreve
 • Eksstinktion af rettigheder GBL § 15
 • Kaution
 • IPR – overdragelse af fordringer, samt kaution

FR2 0405v

 • Opgave 1:
 • TL § 1 – servitut over fast ejendom.
 • TL § 5 – god tro
 • Vanhjemmel ved køb af fast ejendom.
  • Analog anvendelse af KBL § 59, jf. Obl. 1. del, s. 246.
 • Overdragelse af negotiabelt dokument.
  • Eksstinktion af rettigheder.
  • Renter – GBL § 16
  • Modregning af konneks fordring, jf. GBL § 18, stk. 2.
 • Opgave 2:
 • Modregning i kautionsforhold
  • Modregning med panteret
  • Modregning i konkurs
 • Overdragelse af panteret til ene-aktionær i A/S
 • Kaution i selskaber ApS og A/S – kaution for ejer.
 • Konkurs

FR1 05s – Entreprenør konkurs

 • Konkurs
  • KL § 29 og § 30 – dispositioner efter konkurs.
  • Udlevering af ”leaset” genstand.
   • Ejendomsforbehold?
  • Betingelser for at kunne erklære konkurs – KL § 20
  • Omgåelse af modregningsregler i KL § 42. Kaution.
 • Prioritetsstilling af udlæg vs. overdragelse.

FR2 05s

 • Opgave 1:
  • Konkurs
  • Semi leder. Sondring mellem leder og ansat.
  • Konkursregulering
  • Tantieme
 • Opgave 2:
  • Panteret i løsøre
  • Følger kontrakter med ved salg af virksomhed?
  • Ophævelse af køb af genstand. Udlæg inden tilbagetagelse.
  • Lånt genstand givet videre som gave. Ejer -> Låntager -> gavemodtager
  • Erstatning for gave ?
  • Salg af værdiløs virksomhed – mulighed for ophævelse ?

FR1 01s

 • Oprykning af sekundær panteret i ejerpantebrev
 • Solidaritet mellem pantsættere (tredjemandspant, kaution)
  • Sekundær panthaver kan gøre regressen mellem kautionister gældende.
 • Debitorskifte
  • Salg af ejendom. Pantebrevsformular A.
   • Tilbagesalg af ejendom
  • TL § 39
 • Salg af pantebrev.
  • Væsentlige mangler, da tilsidesat loyal oplysningspligt om ejendommen.

FR1 0001v – Malerens køb af Opel Corsa

 • Kaution
  • Selvskyldner + efterkaution
  • Indsigelser i hovedforhold – kan kautionist gøre dem gældende
 • Konkurs
  • KL § 47.
  • Kautionisternes dividenderet.

FR1 0102v – Entreprenør + køb af Harley

 • Udlæg vs. transport
 • Entreprise
  • Vedkommende tranport
  • Nødvendige betalinger (til maler)
 • Ejendomsret / tingsret
  • Ejendomsforbehold i køretøj eksstinkveret hvis ikke tinglyst.
 • Kreditaftaleret
  • Oprindeligt trepartsforhold
  • Panteret i genstand ugyldig, jf. KAL § 21

FR1 0304v – Landmænd I/S med køer

 • Opgave 1:
  • Selskabsret
   • Overskudsfordeling ved usammenlignelige indskud.
   • Betaling af moms. Individualbeføjelser.
   • Samarbejdsumulighed
    • Udelukkelse eller likvidation.
 • Opgave 2:
  • Sekundær panteret i ejerpantebrev
   • Oprykning?

FR2 05 august – ICTA kommission

 • Kommission
 • Konkurs
 • Anfordringskaution

FR2 0506v – Jysk Factoring

 • Factoring
 • Overdragelse af fordringer
 • IPR – kontraktstatut
 • Kaution
  • Pantsætning
  • Fordeling

FR2 06s – Bilernes hus i århus

 • Selskabsret
  • Udelukkelse / udtræden / likvidation
 • Kaution

FR1 06s

 • Ejerpant
  • Oprykning
  • Tvangsauktion
  • TL § 40
 • Forpagtning – utinglyst
  • Ejendomsoverdragelse
  • God og ond tro – tvangsauktion
 • Ballepresser
  • Udlevering ?
 • Ejendomsforbehold
 • Falsk gældsbrev

FR1 0506v – Glaspusteren og gør-det-selv-manden

 • Opgave 1:
  • Udlæg – bortfald efter 1 år
  • TL § 37 – ejer af ejendommen
  • Anvendelsen af lån
 • Opgave 2:
  • Køberet
   • Forsinkelse med fliser – bliver ikke leveret
   • Dækningskøb
   • Erstatning.
  • Udførelse af arbejde under instruktion
   • Ansvar for instruktør?
   • Ansvar => kan ikke kræve vederlag.
  • Produktansvar

FR1 0607v

 • Tinglysning
  • Er der tale om en ret? TL § 10
 • Flere udlæg
  • Prioritetsstillingen mellem udlæg
  • Betalingslegitimeret, jf. GBL § 29
 • Tinglysning – sondring mellem TL § 1 og § 27
 • Modregning – konneks krav.
  • I forhold til overdraget gældsbrev.

FR1 05aug – Virksomheden viga

 • Panterettigheder
  • Prioritetsstilling
  • Henstand med afdrag og renter – TL § 40
  • Udlæg efter ejerpantebrev – oprykning af udlæg – U 1979.569 H
   • Underretning om udlæg.
   • Nødvendig kreditudvidelse – redningsaktion på tag.
  • Ombytning af skadesløsbrev med ordinært pantebrev. Panteret, s. 241