LyX

Fra JuraWiki
Version fra 30. okt 2007, 16:09 af Ing.jur (diskussion | bidrag) Ing.jur (diskussion | bidrag)
(forskel) ←Ældre version | Nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: navigering, søgning

LyX er en WYSIWYM (What You See Is What You Mean) frontend til LaTeX.

LyX er for mennesker der vil have det de skriver til at se godt ud, right out of the box. Ikke mere roden rundt med formaterings detaljer. Du skal bare skrive. I baggrunden får Prof. Knuth's legendariske TeX maskine tingene til at se godt ud.

LyX kan hentes fra deres hjemmeside: http://wiki.lyx.org/LyX/Download

LaTeX preamble

Her er et eksempel på en preamble der modificerer KOMA-script standard opsætningen.

\lhead{Mit navn}
\chead{}
\rhead{\nouppercase{\leftmark}}

\lfoot{}
\cfoot{}
\rfoot{\thepage}

% "Side X af Y"
%\usepackage{lastpage}
%\rfoot{Side \thepage\ af \pageref{LastPage}}

\renewcommand{\headrulewidth}{0.4pt}
% \renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}

%---Increase the space between last line of text and footnote rule.
\skip\footins 15pt plus4pt minus4pt
\deffootnote[1em]{1em}{1em}{\textsuperscript{\thefootnotemark} }

%-- Index overskrift
\renewcommand{\indexname}{Anvendt praksis}

%-- Lav paragraf om til "subsubsubsection"
\usepackage{titlesec}

\titleformat{\paragraph}
{\sffamily\normalsize\slshape}{\theparagraph}{1em}{}

\titlespacing*{\paragraph} {0pt}{1.5ex plus 1ex minus .2ex}{.2ex plus .2ex}

\titlespacing*{\section} {0pt}{2.5ex plus 1ex minus .2ex}{1.5ex plus .2ex}
\titlespacing*{\subsection} {0pt}{2.25ex plus 1ex minus .2ex}{1.5ex plus .2ex}
\titlespacing*{\subsubsection} {0pt}{2.25ex plus 1ex minus .2ex}{1.5ex plus .2ex}

Nulstil sektions tæller

Ganske enkelt indsæt denne TeX kode:

\setcounter{section}{0}

Herefter starter numereringen af Sections forfra.