IT-ret

Fra JuraWiki
Skift til: navigering, søgning

Introduktion

På generelt plan beskæftiger IT-ret sig med den juridiske regulering af udvikling, anvendelse og overdragelse af digital informationsteknologi.

Problemstillingen om styrken af eneretten på dette område, er en politisk balancegang, hvor man samtidig berører den fri konkurrence.

Det er vigtigt at notere sig, at en række af IT-rettens opgaver ikke har retsdogmatisk karakter. En del af juristens arbejde består i at skabe et udfyldende eller retskonstituerende regelsæt.

IT-ophavsret

IT-retten, kap. 6

Links

Kilder