Entrepriseret introduktion

Fra JuraWiki
Skift til: navigering, søgning

Begreb og retskilder

Entrepriseaftale/kontrakt
Aftale hvor den ene part forpligter sig til at tilbejebringe et bestemt arbejdsresultat i form af opførelse eller reparation af en fast ejendom tilhørende en anden.
Entreprenøren
Han der skal udføre arbejdet.
Bygherren/entreprisegiveren
Ham den faste ejendom tilhører.

Entrepriseretten er ikke lovreguleret, og er som udgangspunkt reguleret ved de almindelige formueretlige regler.

Købelovens regler finder ikke anvendelse på entrepriseaftaler, jf. KBL § 2, stk. 1, 2. pkt.

Der findes to sæt standardvilkår, AB 92 og ABR 89. Reglerne i AB 92 kan ses som udfyldningsregler indenfor entrepriseretten. ABR 89 indgår ofte i projekteringsaftaler. Tvister afgøres ved voldgift, jf. AB 92 og ABR 89.

Nogle forskellige former for entreprise

Fagentreprise
Bygherren indgår særskilt aftale med de forskellige typer af fagarbejder.
Hovedentreprise
Bygherren vælger at indgå kontrakt med én entreprenør. Hovedentreprenøren koordinerer udførelsen af det forskellige arbejde.
Totalentreprise
Entreprenøren påtager sig såvel udførelsen som projekteringen af opgaven. Dette støttes ofte på ABT 93.
Partiel totalentreprise / udbud på funktionskrav
Hvor en fagentreprenør påtager sig udførelse og projektering.
Underentreprise
Entreprenøren kan indgå aftaler om helt eller delvist at overlade udførelsen af arbejdet til en underentreprenør, i det omfang det er naturligt eller sædvanligt, jf. AB 92 § 5, stk. 4.

Tilbud og tilbudsindhentning

Regnings- eller tilbudsarbejde?

Tilbudsindhentning

Kilder

  • Formueretlige emner, 5. udg.