Forskel mellem versioner af "Aktieselskab"

Fra JuraWiki
Skift til: navigering, søgning
m
Linje 1: Linje 1:
 +
{{TOCright}}
 
{{Todo|Gennemgang af aktie- og anpartsselskabsret}}
 
{{Todo|Gennemgang af aktie- og anpartsselskabsret}}
  
Linje 42: Linje 43:
 
* som aktier uden registrering og uden udstedt aktiebrev. Navn og bopæl skal da være optegnet i aktiebogen.
 
* som aktier uden registrering og uden udstedt aktiebrev. Navn og bopæl skal da være optegnet i aktiebogen.
  
 
+
<br>
  
 
Udgangspunktet er at alle aktier har lige ret.
 
Udgangspunktet er at alle aktier har lige ret.
Linje 48: Linje 49:
 
Der er dog mulighed for at oprette aktieklasser. Typisk A-aktier med stemmeværdi 10 og B-aktier med stemmeværdi 1.
 
Der er dog mulighed for at oprette aktieklasser. Typisk A-aktier med stemmeværdi 10 og B-aktier med stemmeværdi 1.
  
 
+
<br>
  
 
Der skal tages stilling til om aktierne skal
 
Der skal tages stilling til om aktierne skal
  
* være ''omsætningspapirer'' eller''ikke-omsærningspapirer''.
+
* være ''omsætningspapirer'' eller''ikke-omsærningspapirer''.  
 
** Udgangspunktet: Negotiable (omsætningspapirer)
 
** Udgangspunktet: Negotiable (omsætningspapirer)
 
** Modif: Der utvetydigt og iøjnefaldende er taget forbehold i aktiebrevet, jf. AL § 24, stk. 1.
 
** Modif: Der utvetydigt og iøjnefaldende er taget forbehold i aktiebrevet, jf. AL § 24, stk. 1.
* lyde på ''navn'' eller på ''ihændehaver''.
+
* lyde på ''navn'' eller på ''ihændehaver''.  
 
** Skal der gælde indskrænkninger i omsættelighed, skal de lyde på navn. Tilsvarende hvis selskabet skal have ret til indløsning.
 
** Skal der gælde indskrænkninger i omsættelighed, skal de lyde på navn. Tilsvarende hvis selskabet skal have ret til indløsning.
 
** Ihændehaveraktier kan gøres til navneaktier.
 
** Ihændehaveraktier kan gøres til navneaktier.
* kunne ''omsættes frit'' eller''undergivet indskrænkninger i omsætteligheden''.
+
* kunne ''omsættes frit'' eller''undergivet indskrænkninger i omsætteligheden''.  
 
** Udgangspunkt: Frit omsættelige, jf. AL § 18.
 
** Udgangspunkt: Frit omsættelige, jf. AL § 18.
** Modif: AL § 19.
+
** Modif: AL § 19.  
 
*** Forkøbsret
 
*** Forkøbsret
 
*** Ejerloft
 
*** Ejerloft
 
*** Indløsningsbestemmelser.
 
*** Indløsningsbestemmelser.
  
 
+
<br>
  
 
Aktier giver forvaltningsbeføjelser (fx. stemmeret) og økonomiske beføjelser (fx. ret til udbytte), jf. forudsætningsvis AL § 27.
 
Aktier giver forvaltningsbeføjelser (fx. stemmeret) og økonomiske beføjelser (fx. ret til udbytte), jf. forudsætningsvis AL § 27.
  
 
+
<br>
  
 
Aktieselskaber skal føre fortegnelse over selskabets aktier. Aktiebogen er tilgængelig for bestyrelsen og offentlige myndigheder, desuden for en repræsentant for medarbejderne.
 
Aktieselskaber skal føre fortegnelse over selskabets aktier. Aktiebogen er tilgængelig for bestyrelsen og offentlige myndigheder, desuden for en repræsentant for medarbejderne.

Versionen fra 8. feb 2008, 17:53

TODO
Gennemgang af aktie- og anpartsselskabsret

Indledning og begreber

Bag aktie/anpartslovens regler og udvikling er 4 grundhensyn:

 1. Kreditorbeskyttelse
  • => sikring af kapitalens tilstedeværelse. Kapitalen er ligeledes det eneste fysiske ved et selskab.
 2. Beskyttelse af minoritetaktionærerne.
 3. Gennemskuelighed og åbenhed.
  • Gennemskuelighed overfor aktionærer.
  • Åbenhed overfor offentligheden.
 4. Styrkelse af medarbejdersiden.
  • Medarbejderdeltagelse i ledelsen. Modsat interessentskab, hvor dette ikke kan kræves.


Koncern
Sammenknyttede selskaber, der reelt fungerer som en helhed. Moderselskab sammen med sine datterselskaber udgør koncernen, jf. AL § 2, stk. 1 og APL § 3, stk. 1.
Holdingselskab
Koncern hvor moderselskabet ikke driver selvstændig virksomhed, men alene har funktionen at eje datterselskaberne.
Moderselskab
 1. Besidder flertallet af stemmer i et A/S eller ApS,
 2. har ret til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne i selskabets bestyrelse/direktion,
 3. har ret til at udøve bestemmende indflydelse på baggrund af selskabets vedtægter eller aftale,
 4. på baggrund af aftale råder over stemmeflertallet, eller
 5. udøver bestemmende indflydelse.

Stiftelsen

Forhøjelse af kapital

Aktier og anparter

Aktier

Aktier kan udstedes

 • gennem værdipapircentral. Der er her tale om en elektronisk form. "Dematerialiseret" aktie.
 • som aktiebreve, jf. AL § 22.
 • som aktier uden registrering og uden udstedt aktiebrev. Navn og bopæl skal da være optegnet i aktiebogen.


Udgangspunktet er at alle aktier har lige ret.

Der er dog mulighed for at oprette aktieklasser. Typisk A-aktier med stemmeværdi 10 og B-aktier med stemmeværdi 1.


Der skal tages stilling til om aktierne skal

 • være omsætningspapirer ellerikke-omsærningspapirer.
  • Udgangspunktet: Negotiable (omsætningspapirer)
  • Modif: Der utvetydigt og iøjnefaldende er taget forbehold i aktiebrevet, jf. AL § 24, stk. 1.
 • lyde på navn eller på ihændehaver.
  • Skal der gælde indskrænkninger i omsættelighed, skal de lyde på navn. Tilsvarende hvis selskabet skal have ret til indløsning.
  • Ihændehaveraktier kan gøres til navneaktier.
 • kunne omsættes frit ellerundergivet indskrænkninger i omsætteligheden.
  • Udgangspunkt: Frit omsættelige, jf. AL § 18.
  • Modif: AL § 19.
   • Forkøbsret
   • Ejerloft
   • Indløsningsbestemmelser.


Aktier giver forvaltningsbeføjelser (fx. stemmeret) og økonomiske beføjelser (fx. ret til udbytte), jf. forudsætningsvis AL § 27.


Aktieselskaber skal føre fortegnelse over selskabets aktier. Aktiebogen er tilgængelig for bestyrelsen og offentlige myndigheder, desuden for en repræsentant for medarbejderne.

Særligt for anparter

Anpartsselskaber skal ikke ustede anpartbeviser.

Underretning om ejerskifte skal være modtaget inden 4 uger.

Anpartshaverfortegnelsen er tilgængelige for bestyrelsen, offentlige myndigheder og anpartshavere.

Anparter skal lyde på navn.

Anparter er ikke-negotiable. De er dog frit omsættelige.

Beskyttelse af kapital

Ledelse af selskabet

Minoritetsbeskyttelse

Årsregnskab, revision og granskning

Likvidation/opløsning

Fusion

Kilder

 • Selskabsformerne - lærebog i selskabsret, 5. udgave.