Forskel mellem versioner af "Selskabsret"

Fra JuraWiki
Skift til: navigering, søgning
m
m
 
(15 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
{{Todo|Oversigt over selskabsretten}}
+
== Selskabsretlige grundbegreber  ==
  
== Selskabsretlige grundbegreber ==
+
=== Virksomheden  ===
  
=== Virksomheden ===
+
=== Grundbegreberne  ===
  
=== Grundbegreberne ===
+
=== Intro til selskabsformerne  ===
  
=== Intro til selskabsformerne ===
+
;[[Interessentskab]]
 
+
:Den historisk oprindelige selskabsform.  
;Interessentskab:Den historisk oprindelige selskabsform.
+
:Hver enkelt deltager hæfter personligt, solidarisk og principalt.  
:Hver enkelt deltager hæfter personligt, solidarisk og principalt.
 
 
:Anvendes i praksis ved mindre virksomheder.
 
:Anvendes i praksis ved mindre virksomheder.
  
;Kommanditselskab:Hvor selskabsdeltagere ikke skal deltage i selskabets daglige virke.
+
;[[Kommanditselskab]]
:Begrænser kommanditisternes risiko, således at de ikke hæfter med deres øvrige formue.
+
:Hvor selskabsdeltagere ikke skal deltage i selskabets daglige virke.  
 +
:Begrænser kommanditisternes risiko, således at de ikke hæfter med deres øvrige formue.  
 
:Komplementarerne hæfter lige som interessenterne, se ovenfor.
 
:Komplementarerne hæfter lige som interessenterne, se ovenfor.
  
;Partnerselskab:Egentlig kommenditaktieselskab.
+
;[[Partnerselskab]]
 +
:Egentlig kommenditaktieselskab.
  
;Indre (stille) selskab:Mulighed for anonymitet i forhold til offentligheden. Således at så få som muligt ved om selskabsdeltagelsen. De "stille" deltagere hæfter maksimalt med det præsterede indskud.
+
;[[Indre selskab|Indre (stille) selskab ]]
 +
:Mulighed for anonymitet i forhold til offentligheden. Således at så få som muligt ved om selskabsdeltagelsen. De "stille" deltagere hæfter maksimalt med det præsterede indskud.
  
 
:De offentlige deltagere - ansvarlige deltagere - hæfter personligt, solidarisk og principalt. Udadtil er der således tale om et interessentskab. De ansvarlige står normalt for ledelsen.
 
:De offentlige deltagere - ansvarlige deltagere - hæfter personligt, solidarisk og principalt. Udadtil er der således tale om et interessentskab. De ansvarlige står normalt for ledelsen.
  
;Partrederiet / partselskab:Reguleret ved søloven. Der hæftes proratarisk og ikke solidarisk.
+
;Partrederiet / partselskab  
 +
:Reguleret ved søloven. Der hæftes proratarisk og ikke solidarisk.
  
;Andelsselskab:Knytter sig til en bestemt organisationsform udtrykt ved andelsformålene:
+
;[[Andelsselskab]]
:* Selsakabsdeltagerne skal aktivt deltage i selskabets produktione eller afsætning.
+
:Knytter sig til en bestemt organisationsform udtrykt ved andelsformålene:
:* Udbyttet til den enkelte deltager beregnes i forhold dennes omsætning med selskabet.
 
:* Deltagerne har lige stemmeret. En stemme pr. hovede.
 
  
;De liberale selskaber:Såvel selskabet som den deltager, der har udført opgaven hæfter overfor klienten.
+
*Selsakabsdeltagerne skal aktivt deltage i selskabets produktione eller afsætning.
 +
*Udbyttet til den enkelte deltager beregnes i forhold dennes omsætning med selskabet.
 +
*Deltagerne har lige stemmeret. En stemme pr. hovede.
  
;Aktie- og anpartselskab:Den enkelte deltagers risiko begrænses til det præsterede indskud.
 
:Selskabslovene sikrer selskabskapitalens tilstedeværelse, sikkerhed for kreditorerne.
 
:# Ved stiftelsen: Krav til selskabskapitalet størrelse, tilvejebringelse og sikring.
 
:# Forbud mod at deltagerne låner penge af selskabet de selv behersker. Ved kapitalnedsættelse skal kreditorerne dækkes først.
 
:# Ejerne tvinges til at konsolidere virksomheden.
 
:# Pligt for deltagerne  til at tage skrift til at rekonstruere kapitalen, når en fastsat del er tabt.
 
  
=== Aftalefrihed ===
+
;De liberale selskaber
 +
:Såvel selskabet som den deltager, der har udført opgaven hæfter overfor klienten.
  
=== Kilder og metode ===
+
;[[Aktieselskab|Aktie- og anpartselskab]]
 
+
:Den enkelte deltagers risiko begrænses til det præsterede indskud.
== Interessentskaber ==
+
:Selskabslovene sikrer selskabskapitalens tilstedeværelse, sikkerhed for kreditorerne.
 
 
=== Begreb, typer og retlig regulering ===
 
  
'''Karakteristik ved interessentskab'''
+
#Ved stiftelsen: Krav til selskabskapitalet størrelse, tilvejebringelse og sikring.
 +
#Forbud mod at deltagerne låner penge af selskabet de selv behersker. Ved kapitalnedsættelse skal kreditorerne dækkes først.
 +
#Ejerne tvinges til at konsolidere virksomheden.
 +
#Pligt for deltagerne til at tage skrift til at rekonstruere kapitalen, når en fastsat del er tabt.
  
* Selskabet driver erhvervsmæssig virksomhed.
+
;[[Selskabskombinationer]]
** Uhensigtsmæssigt at drive ikke-erhvervsmæssig interessentskab, jf. note 2, side 64 i Selskabformerne.
+
:Herunder kapitalkommanditselskabet.
* Deltagerne hæfter ''personligt'', ''solidarisk'' og ''principalt'' overfor selskabets kreditorer.
 
** "''Én for alle, alle for én''"-princippet.
 
** Naturligt at deltagerne skal være enige om de nødvendige beslutninger vedrørende selskabet.
 
* Formålet er at fremme deltagernes økonomiske interesser gennem erhvervsdrift, jf. LEV § 1, stk. 1.
 
  
<br>
 
  
'''Residualform'''
 
  
Interessentskabet og det indre (stille) selskab, er den selskabsretlige residualform, dvs. hvis der ikke er holdepunkter for anden selskabsform, falder man tilbage på de deklaratoriske regler om interessentskabet.
+
<br>
  
<br>
+
'''Mere info'''
  
'''Selvstændig retssubjekt?'''
+
Advokatfirmaet Ret &amp; Råd ([http://www.ret-raad.dk www.ret-raad.dk]) har udarbejdet en udmærket brochure, der giver et&nbsp;kort overblik over de forskellige selskabsformer.
  
Om interessentskabet er en selvstændig juridisk person, skal besvares i forhold til det enkelte retsområde.
+
Den kan ses her: [http://www.ret-raad.dk/Business/Brochurer/Brochureroversigt.aspx ret-raad.dk brochurer]
  
* Formueretlig <br>Anerkendt som selvstændigt retssubjekt.
+
=== Aftalefrihed  ===
** Tinglysningsmæssigt<br>Selskabet kan registreres som ejer af fast ejendom.
 
** Panteretligt<br>Selskabet er et selvstændigt retssubjekt.
 
* Navneretligt<br>Selvtændigt retssubjekt. Også fantasinavne kan anvendes.
 
* Procesretligt<br>Selskabet tillægges partsubjektivitet og anerkendes som rettigheds- og pligtsubjekt. Følger forudsætningsvis af værnetingsreglen i RPL § 238.<br>Selskabet kan således stævnes uden angivelse af deltagernavne.
 
** Fogedretligt<br>Selskabet er ligeledes et fogedretligt subjekt.
 
* Konkursretligt<br>Kreditor kan anmelde den fulde fordring både i interessentskabsboet og i de enkelte deltageres særboer.<br>Forudsætningen for at selskabet er konkurs er at alle deltagere er personligt under konkurs. Dermed ikke et selvstændigt retssubjekt. (Min tolkning)<br>Ved tvangsakkord er selskabet heller ikke et selvstændigt retssubjekt.
 
* Strafferetligt<br>Fuldt ud anerkendt som selvstændigt subjekt, jf. STRL § 26, stk. 1.
 
* Forvaltningsretligt<br>Anerkendes som partssubjekt.
 
** Skatteretligt<br>Ikke et selvstændigt subjekt. Alene selskabsdeltagerne der er genstand for beskatning.
 
** Afgiftsmæssigt<br>Selskabet er pligtsubjektet, ikke deltagerne.
 
  
=== Stiftelse ===
+
=== Kilder og metode  ===
  
=== Interne forhold ===
+
== Selskabstyper  ==
  
=== Eksterne relationer ===
+
*[[Interessentskab]]
 +
*[[Aktieselskab]]
  
=== Udtræden, udelukkelse og opløsning ===
 
  
== Aktieselskaber og anpartsselskaber ==
 
  
 +
*[[Valg af selskabsform|Valg af selskabsform]]
  
 +
<br>
  
== Kilder ==
+
== Kilder ==
  
* Selskabsformerne - lærebog i selskabsret, 5. udgave. ISBN 978-87-574-1478-3
+
*Selskabsformerne - lærebog i selskabsret, 5. udgave. ISBN: 978-87-574-1478-3

Nuværende version fra 5. apr 2009, 16:05

Selskabsretlige grundbegreber

Virksomheden

Grundbegreberne

Intro til selskabsformerne

Interessentskab
Den historisk oprindelige selskabsform.
Hver enkelt deltager hæfter personligt, solidarisk og principalt.
Anvendes i praksis ved mindre virksomheder.
Kommanditselskab
Hvor selskabsdeltagere ikke skal deltage i selskabets daglige virke.
Begrænser kommanditisternes risiko, således at de ikke hæfter med deres øvrige formue.
Komplementarerne hæfter lige som interessenterne, se ovenfor.
Partnerselskab
Egentlig kommenditaktieselskab.
Indre (stille) selskab
Mulighed for anonymitet i forhold til offentligheden. Således at så få som muligt ved om selskabsdeltagelsen. De "stille" deltagere hæfter maksimalt med det præsterede indskud.
De offentlige deltagere - ansvarlige deltagere - hæfter personligt, solidarisk og principalt. Udadtil er der således tale om et interessentskab. De ansvarlige står normalt for ledelsen.
Partrederiet / partselskab
Reguleret ved søloven. Der hæftes proratarisk og ikke solidarisk.
Andelsselskab
Knytter sig til en bestemt organisationsform udtrykt ved andelsformålene:
  • Selsakabsdeltagerne skal aktivt deltage i selskabets produktione eller afsætning.
  • Udbyttet til den enkelte deltager beregnes i forhold dennes omsætning med selskabet.
  • Deltagerne har lige stemmeret. En stemme pr. hovede.


De liberale selskaber
Såvel selskabet som den deltager, der har udført opgaven hæfter overfor klienten.
Aktie- og anpartselskab
Den enkelte deltagers risiko begrænses til det præsterede indskud.
Selskabslovene sikrer selskabskapitalens tilstedeværelse, sikkerhed for kreditorerne.
  1. Ved stiftelsen: Krav til selskabskapitalet størrelse, tilvejebringelse og sikring.
  2. Forbud mod at deltagerne låner penge af selskabet de selv behersker. Ved kapitalnedsættelse skal kreditorerne dækkes først.
  3. Ejerne tvinges til at konsolidere virksomheden.
  4. Pligt for deltagerne til at tage skrift til at rekonstruere kapitalen, når en fastsat del er tabt.
Selskabskombinationer
Herunder kapitalkommanditselskabet.Mere info

Advokatfirmaet Ret & Råd (www.ret-raad.dk) har udarbejdet en udmærket brochure, der giver et kort overblik over de forskellige selskabsformer.

Den kan ses her: ret-raad.dk brochurer

Aftalefrihed

Kilder og metode

SelskabstyperKilder

  • Selskabsformerne - lærebog i selskabsret, 5. udgave. ISBN: 978-87-574-1478-3